Declareren vaccinaties

Vanaf 15 juli 2021 tot en met 8 augustus 2021 is het mogelijk om de COVID-19-vaccinaties te declareren in de webapplicatie. Dit kunt u als volgt doen:

  • Log in met uw inlogcode en wachtwoord.
  • Controleer voordat u gaat declareren eerst of de correspondentiegegevens correct zijn ingevuld.
  • Kijk of de tenaamstelling, het IBAN nummer en de BIC code exact overeenkomen met uw bankgegevens. Dit is heel belangrijk. Indien onjuiste bankgegevens zijn ingevoerd kan de bankoverschrijving niet worden uitgevoerd en/of wordt het uitgekeerde bedrag teruggestort. De verwerking van uw declaratie kan door incorrecte gegevens ernstige vertraging oplopen. In dit kader brengen wij artikel 19 en verder van onze Algemene Voorwaarden onder uw aandacht.
  • Kies onder ‘Declareren’ voor ‘Declareren COVID-19-vaccinaties’.
  • U dient aan te geven hoeveel vaccinaties u heeft toegediend aan Mobiele patiënten, Niet-mobiele patiënten en aan personeel. Bij elke categorie voert u het totaal aantal toegediende vaccinaties in. Indien patiënten tweemaal zijn gevaccineerd telt dit als 2 vaccinaties die u invoert.
    Voorbeeld: Er zijn binnen de praktijk 20 mobiele patiënten tweemaal gevaccineerd en 3 mobiele patiënten eenmaal, dan voert u een totaal in van 43 vaccinaties.
  • Wij streven ernaar om binnen 4 weken het bedrag uit te keren op het door u aangegeven IBAN nummer.

Na 8 augustus volgen er nog twee periodes om een declaratie in te dienen.
Dit is van 13 tot en met 30 september en 13 tot en met 28 november.

Wilt u na uw eerste declaratie nieuwe vaccinaties declareren? Dan kunt u voor de nieuwe vaccinaties een aparte declaratie indienen. Wij berekenen dan het totaal uit te keren bedrag voor u. U kunt dit onbeperkt doen.

U kunt niet meer vaccinaties declareren dan dat er is besteld onder uw account.
Mocht u tegen problemen aanlopen met betrekking tot uw declaratie dan kunt u contact opnemen met covid19@snpg.nl.