Reuma

Patiënten met reumatoïde artritis hebben wel een indicatie voor de griepvaccinatie. Ook op basis van weerstand verlagende medicatie (zoals: prednison, methotrexaat en “biologicals”) die patiënten met reuma mogelijk gebruiken is er wel een indicatie voor de griepvaccinatie.