Schildklierafwijking

Het gebruik van schildkliermedicatie is geen indicatie voor de griepvaccinatie.