Spierdystrofie

Patiënten met Spierdystrofie hebben vanwege ademhalingsbelemmeringen wel een indicatie voor de griepvaccinatie.