Diabetes Mellitus

Komen alle diabetespatiënten in aanmerking voor de griep- en/of pneumokokkenvaccinatie?

Griepvaccinatie
Patiënten met suikerziekte hebben wel een indicatie voor de griepvaccinatie. Het gaat bij deze categorie niet alleen om mensen die insuline spuiten, maar ook om de mensen die tabletten met bloedsuikerverlagende middelen slikken of een dieet volgen.

Pneumokokkenvaccinatie
Een indicatie voor de pneumokokkenvaccinatie bestaat alleen op basis van leeftijd. Patiënten met diabetes Millitus hebben geen indicatie voor de pneumokokkenvaccinatie.