Hiv

Heeft iemand met hiv een indicatie voor een griep- en/of een pneumokokkenvaccinatie?

Griepvaccinatie
Patiënten met een hiv-infectie hebben wel een indicatie voor de griepvaccinatie. Eventueel kunt u in overleg met de behandelend arts de griepvaccinatie uitvoeren.
Zie hiervoor ook de Nederlandse Hiv behandelrichtlijn.

Pneumokokkenvaccinatie
Een indicatie voor de pneumokokkenvaccinatie bestaat alleen op basis van leeftijd.
Patiënten hebben op basis van een Hiv-infectie geen indicatie voor de pneumokokkenvaccinatie.