Ziekte van Crohn

Hebben patiënten met de ziekte van Crohn een indicatie voor een griep- en/of pneumokokkenvaccinatie?

Griepvaccinatie
Personen met een verminderde weerstand tegen infecties hebben wel een indicatie voor de griepvaccinatie. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan patiënten met een aangeboren ziekte, zoals hypogammaglobulinemie.

Hierbij gaat het ook om patiënten met verworven vormen zoals de ziekte van Hodgkin, leukemie, myelofibrose, de ziekte van Kahler, levercirrose, (functionele) asplenie of een auto-immuunziekte, zoals de ziekte van Crohn.

Ook patiënten die weerstand verlagende medicatie gebruiken hebben een indicatie voor de griepvaccinatie, zoals getransplanteerde patiënten. Het is daarom belangrijk dat u patiënten vaccineert die op de wachtlijst staan voor een transplantatie. Daarnaast betreft het patiënten die chemotherapie en/of bestraling ondergaan. Ook bij deze groep geldt dat het van belang is te vaccineren. Voor griepvaccinatieadvies voor oncologiepatiënten verwijzen wij u naar maligniteiten.

In de reumatologie worden ook vaak medicijnen voorgeschreven die verminderde weerstand geven en een indicatie voor griepvaccinatie vormt. Hierbij kunt u denken aan methotrexaat, prednison en de nieuwere middelen: “biologicals”.

Pneumokokkenvaccinatie
Een indicatie voor de pneumokokkenvaccinatie bestaat alleen op basis van leeftijd.
Patiënten met de ziekte van Crohn hebben geen indicatie voor de pneumokokkenvaccinatie.