Bevalling, borstvoeding en zwangerschap

Zwangerschap alleen is geen indicatie voor de griepvaccinatie uit het NPG. Dit wordt dan ook niet vergoed uit het NPG.

  • Wij adviseren zwangere vrouwen met een indicatie voor de griepvaccinatie zich wel te laten vaccineren. Er is veel ervaring met het vaccin tegen seizoensgriep en deze vaccins zijn veilig, ook tijdens de zwangerschap.
  • Vrouwen met een indicatie die net zijn bevallen en/of borstvoeding kunt u zonder gevaar het griepvaccin toedienen.

NB: De indicaties die gelden voor de jaarlijkse griepvaccinatie zijn niet gelijk aan de indicaties die golden voor de vaccinatie tijdens de pandemie in 2009.