Vergoeding aantal ingeschreven patiënten

Voor de werkzaamheden die zijn uitgevoerd t.b.v. het selecteren/bestellen/uitnodigen van patiënten zonder vaccintoediening en voor werkzaamheden uitgevoerd t.b.v. de stopzetting AstraZeneca ontvangt u per praktijk per ingeschreven patiënt een vergoeding van €2,-. Om deze vergoeding vast te kunnen stellen, dient u tijdens het declaratieproces aan te geven voor welke praktijk(en) er binnen het account vaccins zijn besteld. Op basis van de registratie bij Stichting ION met peildatum 1 januari 2021 wordt het aantal ingeschreven patiënten per praktijk vervolgens bepaald. U wordt  gevraagd om toestemming te geven aan SNPG om gebruik te maken van de bij Stichting ION bekende gegevens. Zonder toestemming kan SNPG niet overgaan tot uitbetaling.

Het is voor de uitbetaling belangrijk dat u de juiste praktijk AGB-code(s) invult waarvoor onder het account vaccins zijn besteld. Een AGB-code kan slechts onder een account worden vermeld. Heeft u voor meerdere praktijken onder een account besteld, dan dient u alle praktijk AGB-codes correct op te geven waarvoor is besteld.

Nadat u de declaratie definitief heeft ingevoerd ontvangt u een digitaal declaratieoverzicht per mail waarin  het uit te keren bedrag per praktijk AGB-code staat genoteerd. U kunt op basis hiervan vervolgens de vergoeding aan uw collega huisartsenpraktijken uitkeren.
Wanneer een AGB-code wordt vergeten of een verkeerde AGB-code wordt opgegeven, loopt de uitbetaling vertraging op.

LET OP: u kunt de opgave slechts eenmalig doorgeven. Verzamel de benodigde gegevens voordat u start met declareren.