Bestelproces 3 juni 2024

Beste,

Dit jaar is de start in de nacht van 3 juni van de griep- en pneumokokkenvaccinatiecampagnes moeizaam verlopen. SNPG ontving van u, uitvoerders in het veld, op 3 juni en daarna ontevreden reacties en vragen.

Hierbij een toelichting op wat er is gebeurd:
De webapplicatie draait op een server met voldoende capaciteit om de grote toestroom aan bezoekers bij de start van bestellen aan te kunnen. Dit is voorafgaand uitvoerig getest.
Helaas trad er een vertraging op in de verbinding tussen de server van de webapplicatie en de mailserver van waaruit in reactie de mailberichten worden verstuurd, veroorzaakt door onvoorzien gedrag van de mailserver. Deze vertraging zorgde ervoor dat e-mails zich opstapelden met tot gevolg dat er nog meer vertraging ontstond in de e-mailbezorging.

Bovengenoemde vertraging leidde er vervolgens toe dat in de webapplicatie de bestellingen niet direct werden vastgesteld, omdat de webapplicatie zo is ingesteld dat dit pas gebeurt nadat de bevestigingsmails naar de mailserver zijn gestuurd. Hierdoor was het bestelscherm niet langer up-to-date, waardoor soms afleverdata in de agenda konden worden gekozen die eigenlijk al volgeboekt waren. Ook konden bestellingen soms niet goed worden doorgevoerd, omdat de vertraging in de e-mails ervoor zorgde dat bestellingen ten onrechte buiten de gestelde tijd van 5 minuten vielen.

De ingevoerde wachtrij, bedoeld voor een snel en soepel bestelproces, functioneerde door de vertraging in het mailverkeer en de bijbehorende foutmeldingen niet continu goed, wat voor onduidelijkheid zorgde en leidde tot een extreem lange wachtrij. Hoewel de problemen nog dezelfde nacht zijn verholpen, kostte het tijd om alles te herstellen.
Hierdoor heeft u mogelijk toch het gehele bestelproces last ondervonden van de problemen die zijn ontstaan.

 

Wij hebben de oorzaken van de fouten duidelijk in beeld en hebben reeds maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. SNPG zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het bestelproces komend jaar snel en soepel verloopt. Daarnaast zullen we de door u voorgestelde suggesties bespreken met het RIVM, het NHG en de LHV.

Nogmaals onze excuses voor het verloop bij het startmoment van de bestellingen dit jaar.