Aantal vaccins

Om verspilling zoveel mogelijk te voorkomen en u te helpen om de bestelling te bepalen kunt u in uw account bij SNPG onder ‘Declareren’ uw ‘Declaratie archief’ opvragen. U ziet dan hoeveel vaccins u in voorgaande jaren heeft besteld en toegediend. Het aantal bestelde vaccins in het afgelopen jaar kan een goede indicatie vormen voor de bestelling van het huidige jaar. Wij adviseren u om zorgvuldig het benodigde aantal vaccins voor dit seizoen te bepalen. Er wordt voor dit komende campagnejaar een flitspeiling gehouden over de verwachte opkomst. Zodra de gegevens hiervan binnen zijn zullen wij deze kenbaar maken en kunt u dit gebruiken voor het bepalen van de hoogte van uw bestelling.

Gebruik de griepmodule uit uw HIS om te bepalen hoeveel vaccins nodig zijn. Zie hiervoor ook de NHG/SNPG Handleiding Influenzavaccinatie.

Is de verspilling meer dan 5%, dan brengen wij kosten in rekening. U moet de kostprijs (€ 6,90 per vaccin) over alle vaccins betalen die u overhoudt buiten de toegestane spillage van 10% over het aantal bestelde vaccins. Dit wijkt af van de Algemene Voorwaarden.

LET OP: het is belangrijk dat u een paar weken voor de levering nagaat of het aantal bestelde vaccins nog juist is. Tot 8 werkdagen voor de levering kunt u het aantal vaccins nog wijzigen. Als u op een later tijdstip nog vaccins tekort komt kunt u een nabestelling doen. De eerste drie leveringen zijn gratis (een voorlevering geldt ook als een levering), voor elke volgende levering betaalt u € 40,00 per levering. Bij een ophoging van het aantal vaccins kan het zijn dat het niet meer mogelijk is om op de eerder gekozen afleverdatum te leveren. Er zal dan een nieuwe afleverdatum gekozen moeten worden of u kunt contact opnemen met SNPG om te kijken naar eventuele andere mogelijkheden.
U kunt ook overgebleven vaccins van een collega huisarts overnemen. Houdt u er in dit geval rekening mee dat u het juiste batchnummer registreert met het daarbij behorende juiste aantal toegediende vaccinaties.

Had u vorig jaar een hoog spillage? Bestel dan dit jaar wat voorzichtiger.