Aantal vaccins

Om verspilling zoveel mogelijk te voorkomen en u te helpen om de bestelling te bepalen kunt u in uw account bij SNPG onder ‘Declareren’ uw ‘Declaratie archief’ opvragen. U ziet dan hoeveel vaccins u in voorgaande jaren heeft besteld en toegediend. Het aantal bestelde vaccins in het afgelopen jaar kan een goede indicatie vormen voor de bestelling van het huidige jaar. Wij adviseren u om zorgvuldig het benodigde aantal vaccins voor dit seizoen te bepalen. Er wordt voor dit komende campagnejaar een flitspeiling gehouden over de verwachte opkomst. Zodra de gegevens hiervan binnen zijn zullen wij deze kenbaar maken en kunt u dit gebruiken voor het bepalen van de hoogte van uw bestelling.

Gebruik de griepmodule uit uw HIS om te bepalen hoeveel vaccins nodig zijn. Zie hiervoor ook de NHG/SNPG Handleiding Influenzavaccinatie.

Voorkom altijd zoveel mogelijk spillage. Binnen de griepvaccinatiecampagne is er een toegestane spillage van 5% van het aantal bestelde vaccins. Als u meer vaccins overhoudt, dan wordt over deze vaccins de kostprijs per vaccin ingehouden op uw vergoeding. De kostprijs per griepvaccin is voor het jaar 2021/2022 EUR 6,90.

LET OP: het is belangrijk dat u een paar weken voor de levering nagaat of het aantal bestelde vaccins nog juist is. Tot 8 werkdagen voor de levering kunt u het aantal vaccins nog wijzigen. Als u op een later tijdstip nog vaccins tekort komt kunt u een nabestelling doen. De eerste drie leveringen zijn gratis (een voorlevering geldt ook als een levering), voor elke volgende levering betaalt u € 40,00 per levering. Bij een ophoging van het aantal vaccins kan het zijn dat het niet meer mogelijk is om op de eerder gekozen afleverdatum te leveren. Er zal dan een nieuwe afleverdatum gekozen moeten worden of u kunt contact opnemen met SNPG om te kijken naar eventuele andere mogelijkheden.

OVERDRACHT VAN VACCINS: Het onderling uitwisselen van vaccins is niet toegestaan. Dit betekent dat vaccins niet overgedragen kunnen worden van de ene bestellende praktijk naar een andere bestellende praktijk, elk met hun eigen praktijk-AGB-codes. Het is wel geoorloofd om vaccins die voor meerdere praktijken gezamenlijk op 1 praktijk AGB-code worden besteld, onderling verder te verdelen.
Het uitwisselen van de griep- en pneumokokkenvaccins is niet in lijn met de GDP (good distribution practice) en de Geneesmiddelenwet.

Had u vorig jaar een hoog spillage? Bestel dan dit jaar wat voorzichtiger.