Verzendkosten vaccins

Voor de eerste twee leveringen van vaccins van het NPG en NPPV betaalt u geen verzendkosten. Elke levering geldt als een levering, ongeacht of het een voor-, hoofd- of nalevering betreft. Het maakt daarbij niet uit of het vaccins uit het NPG en/of NPPV betreft. U kunt kiezen of u de verschillende vaccins tegelijkertijd of apart van elkaar laat leveren. Elke levering kan uit alleen griep- of pneumokokkenvaccins bestaan, met uitzondering van de hoofdlevering. Deze kan niet uit alleen pneumokokkenvaccins bestaan.

  • Een voorlevering telt als eerste levering;
  • de hoofdlevering telt als tweede levering indien u een voorlevering heeft ontvangen;
  • als u een voorlevering en een hoofdlevering heeft gehad, geldt een eerste nalevering als een derde levering.

Vanaf de derde levering zijn de verzendkosten voor uw rekening.

De kosten voor een gewone levering zijn € 40,00 (incl. BTW) per levering. Deze kosten worden in rekening gebracht vanaf de derde levering binnen een vaccinatieseizoen.

Wanneer u buiten de reguliere leveringstermijn een levering wilt ontvangen, dient u hier een verzoek voor in bij SNPG (per mail naar griep@snpg.nl of pneumokokken@snpg.nl). Voor deze (spoed)leveringen gelden andere kosten. Klik hier voor meer informatie over spoedkosten.