Aantal vaccins

Om verspilling zoveel mogelijk te voorkomen en u te helpen om de bestelling te bepalen kunt u in uw account bij SNPG onder ‘Declareren’ uw ‘Declaratie archief’ opvragen. U ziet dan hoeveel vaccins u in voorgaande jaren heeft besteld en toegediend. Het aantal bestelde vaccins in het afgelopen jaar kan een goede indicatie vormen voor de bestelling van het huidige jaar. Wij adviseren u om zorgvuldig het benodigde aantal vaccins voor dit seizoen te bepalen. Houdt bij het te bestellen aantal griepvaccins ook rekening met het gewijzigde advies van de Gezondheidsraad met betrekking tot de doelgroep binnen het NPG. Deze wijziging kan betekenen dat u net iets meer of juist net iets minder vaccins dient te bestellen.

Voor aankomend najaar spelen er verschillende zaken die het aantal benodigde vaccins kunnen beïnvloeden. We adviseren u bij het bestellen van de vaccins rekening te houden met:

  1. Extra benodigde vaccins door stijgende opkomt i.v.m. COVID-19-pandemie;
  2. Ongeveer 20 extra vaccins per normpraktijk door nieuw Gezondheidsraadadvies;
  3. Daling van de omvang van de doelgroep door herziening in de indicatiestelling van de griepselectie met geen tot zeer beperkt effect op het aantal benodigde vaccins.

Bovenstaande is een algemeen advies en kan per individuele praktijk verschillen. Om de impact van punt 2 en 3 voor uw praktijk in te schatten is het extra van belang de voorselectie via het HIS opnieuw uit te voeren en geen gebruik te maken van de selectielijst van vorig jaar. Zo kan de lijst goed worden opgeschoond en voorkomt u dat u te veel vaccins inkoopt en onverwacht met hoge spillage wordt geconfronteerd. Pas eventueel uw bestelling aan op de COVID-19-situatie in september en het sentiment in uw praktijk.
Gebruik de griepmodule uit uw HIS om te bepalen hoeveel vaccins nodig zijn. Zie hiervoor ook de NHG/SNPG Handleiding Influenzavaccinatie.

Voorkom altijd zoveel mogelijk spillage. Binnen de griepvaccinatiecampagne is er een toegestane spillage van 5% van het aantal bestelde vaccins. Als u meer vaccins overhoudt, dan wordt over deze vaccins € 7,20 per vaccin ingehouden op uw vergoeding.

LET OP: het is belangrijk dat u een paar weken voor de levering nagaat of het aantal bestelde vaccins nog juist is. Tot 8 werkdagen voor de levering kunt u het aantal vaccins nog wijzigen. Als u op een later tijdstip nog vaccins tekort komt kunt u een nabestelling doen. De eerste twee leveringen zijn gratis (een voorlevering geldt ook als een levering), voor elke volgende levering betaalt u € 40,00 per levering. Bij een ophoging van het aantal vaccins kan het zijn dat het niet meer mogelijk is om op de eerder gekozen afleverdatum te leveren. Er zal dan een nieuwe afleverdatum gekozen moeten worden of u kunt contact opnemen met SNPG om te kijken naar eventuele andere mogelijkheden.

OVERDRACHT VAN VACCINS: Het onderling uitwisselen van vaccins is niet toegestaan. Dit betekent dat vaccins niet overgedragen kunnen worden van de ene bestellende praktijk naar een andere bestellende praktijk, elk met hun eigen praktijk-AGB-codes. Het is wel geoorloofd om vaccins die voor meerdere praktijken gezamenlijk op 1 praktijk AGB-code worden besteld, onderling verder te verdelen.
Het uitwisselen van de griep- en pneumokokkenvaccins is niet in lijn met de GDP (good distribution practice) en de Geneesmiddelenwet.

Had u vorig jaar een hoog spillage? Bestel dan dit jaar wat voorzichtiger.