Praktijkovername, beëindiging praktijk of geheel nieuwe praktijk

Praktijkovername of start nieuwe vestiging

Bij praktijkovername of start van een nieuwe vestiging kunt u deze link gebruiken om dit bij SNPG aan te melden.
Een reeds geplaatste bestelling kan alleen overgezet worden naar een nieuw account als de levering meer dan twee weken verder in de toekomst ligt op het moment dat SNPG de aanmelding verwerkt.
Voor het griep- en pneumokokkenprogramma geldt dat alleen volledige bestellingen overgezet kunnen worden. Dat houdt in dat het niet mogelijk is om alleen een voorlevering onder het oude account te laten staan en de overige bestellingen onder het nieuwe account te plaatsen.

Wanneer er sprake is van een praktijkovername, dienen eventuele spillagekosten die zijn ontstaan in eerdere campagnejaren in de uitvoering door de overgenomen praktijk wettelijk betaald te worden door de overnemende praktijk.
In het geval de overgenomen praktijk nog vaccins in voorraad heeft liggen die nog ingezet kunnen worden, dan kunnen deze vaccins door de overnemende praktijk worden ingezet en kan de declaratie van deze vaccinaties bij SNPG worden ingediend onder het account waaronder deze vaccins zijn besteld. Voordat de declaratie ingediend wordt kunnen de correspondentiegegevens aangepast worden, zodat de declaratie goed en juist verwerkt kan worden.

Beëindiging praktijk

Bij beëindiging van de praktijk heeft u twee mogelijkheden om het account bij SNPG te sluiten. U kunt dit via uw account zelf doen. Hiervoor gaat u onder het kopje Profiel naar Beëindigen praktijk. De andere mogelijkheid is dat u een mail stuurt naar griep@snpg.nl om dit bij SNPG te melden. In deze mail dient u de praktijk AGB-code te vermelden met het verzoek het account te sluiten. Uw account wordt dan gesloten.