Nabestellen

U kunt een dag nadat u de hoofdlevering heeft ontvangen een nabestelling plaatsen in de webapplicatie van SNPG. De levertijd van een nabestelling is afhankelijk van de beschikbare leverdata. De gemiddelde duur is ongeveer twee weken.
Tevens kunt u 8 dagen vooraf aan de leveringsdatum uw bestelling kosteloos aanpassen.

Vaccins overnemen van andere praktijken

U kunt ook bij collega’s navraag doen of zij vaccins over hebben, zodat u vaccins van hen kunt gebruiken. Hier leest u hoe u vaccins declareert die u van een andere praktijk overneemt.