Epidemie

Wanneer per week minstens 51 nieuwe gevallen per 10.000 personen zich met een IAZ bij de huisarts melden is er sprake van een influenza-epidemie. Daarbij moet met virologisch onderzoek van patiënten met IAZ regelmatig het influenzavirus zijn aangetoond.

Beleid tijdens een epidemie