Ziektebeeld

Een ziektebeeld dat voldoet aan de volgende criteria is klinisch het meest specifiek voor influenza, maar betreft per definitie een influenza-achtig ziektebeeld (IAZ).

Ziektebeeld influenza:

  • er is sprake van een acuut begin;
  • het heeft minimaal één van de volgende algemene symptomen: koorts (rectale temperatuur > 38 ⁰C), malaise, hoofdpijn en spierpijn;
  • het kent minimaal één van de volgende respiratoire symptomen: hoest, keelpijn, kortademigheid en neusverkoudheid.

Aan alle criteria moet worden voldaan. Diagnostiek van influenza door serologisch of virologisch onderzoek is in de huisartspraktijk niet praktisch en niet noodzakelijk. Dit heeft namelijk geen consequenties voor het beleid.

Influenza duurt 3 tot 5 dagen. Het kan 2 tot 3 weken duren voordat de patiënt volledig is hersteld.

Bij een gevaccineerde patiënt is de kans op influenza kleiner, maar niet uitgesloten.