Incidentie

De incidentiecijfers voor influenza verschillen jaarlijks, maar bedragen gemiddeld circa 40 per 1.000 personen per jaar. Tijdens een influenza-epidemie kan dit aantal oplopen tot 50 à 200 per 1.000 personen per jaar. Influenza komt het meest voor in de leeftijdsgroep van 0-5 jaar.

In Nederland sterven minder dan 1 per 100.000 personen per jaar aan de gevolgen van influenza of aan influenza gerelateerde aandoeningen. De schattingen over het gemiddelde aantal sterfgevallen onder de gehele Nederlandse bevolking lopen uiteen van 100 tot 2000. Dit is afhankelijk van incidentie en pathogeniteit.

De meeste sterfgevallen (95%) komen voor in de leeftijdsgroep ouder dan 60 jaar. Dit is vaak het gevolg van een complicatie (viruspneumonie, bacteriële pneumonie, hartinfarct, hartfalen, ontregeling diabetes mellitus, respiratoire insufficiëntie bij astma of COPD).

Tijdens een influenza-epidemie bedraagt het extra aantal ziekenhuisopnames tussen de 15.000 en 30.000.