Beleid tijdens epidemie

Er is sprake van een influenza-epidemie wanneer er per week minimaal 51 nieuwe gevallen per 10.000 inwoners gemeld worden bij het NIVEL-peilstation huisartsen.

  • Vaccineer tijdens een influenza-epidemie alsnog niet-tijdig-gevaccineerde patiënten uit de risicogroepen.
  • Bij hoog risicopatiënten kunt u eventueel preventief neuraminidaseremmers voorschrijven, gedurende 7 dagen na het laatste griepcontact. Neuraminidaseremmers zijn belangrijk bij het voorkómen van nieuwe ziektegevallen als het vaccin onvolledige bescherming biedt tegen het heersende virus.