Indeling personeel

Maak afspraken over wie de patiënten thuis en in zorgorganisaties vaccineert. Stem dit af met uw contactpersoon binnen de woon-zorgcomplexen.

Laat u de vaccinatie(s) uitvoeren door een verzorgende of verpleegkundige van een zorgorganisatie? Zorg dan voor een volledig ingevuld en ondertekend uitvoeringsverzoek.