Gezamenlijk vaccinatiespreekuur griep- en pneumokokken

Plannen vaccinatiespreekuur en mogelijke scenario’s (mei)

Het is raadzaam om in mei alvast na te denken over de planning en indeling van het vaccinatiespreekuur voor de griep- en pneumokokkenvaccinatie.

In grote lijnen zijn er drie scenario’s denkbaar, met daarop diverse variaties.

 • Een van de belangrijkste aspecten om rekening mee te houden is uw koelkastcapaciteit.

De afmeting van een verpakking met tien pneumokokkenvaccins is 9,5 cm x 8,7 cm x 15 cm. Dit is circa 2,5 keer zo groot als de verpakkingen van de griepvaccins. De vaccins moeten bewaard worden in de verpakking om de kwaliteit en stabiliteit van het vaccin te behouden.

 • Overweeg om een extra (tijdelijke) koelkast te plaatsen, wanneer u verwacht dat de koelkastcapaciteit niet toereikend is. Of overweeg afspraken met andere huisartsenpraktijken in de buurt/apotheek te maken over de opslag van het vaccin.
 • Wanneer dit niet mogelijk/wenselijk is, vormen scenario 2 of 3 geschikte alternatieven.

 

Scenario 1: combinatie van griep- en pneumokokkenvaccinatie

Patiënten met een uitnodiging voor een griep- en pneumokokkenvaccinatie en patiënten met een uitnodiging voor een griepvaccinatie worden gelijktijdig uitgenodigd.

Voordelen

 • De patiënt hoeft maar één keer naar de praktijk te komen.
 • Er hoeft maar één soort vaccinatiespreekuur georganiseerd te worden.

Nadelen

 • Grotere kans op het verwisselen van het griep- en pneumokokkenvaccin.
 • Grotere kans op toediening in de verkeerde arm.
 • Grotere kans op het toedienen van het pneumokokkenvaccin aan patiënten zonder uitnodiging.
 • Het kan patiënten afschrikken dat ze twee vaccinaties tegelijk krijgen.
 • Grotere kans tijdens het registreren van het toegediende vaccin in het HIS beide vaccins te verwisselen.
 • Wellicht meer vragen bij patiënten die alleen voor de griepvaccinatie zijn uitgenodigd.
 • Meer medewerkers nodig dan bij het reguliere griepvaccinatiespreekuur, omdat er meer vaccinaties moeten worden toegediend tijdens het gecombineerde vaccinatiespreekuur.

Aandachtspunt

Het gelijktijdig opslaan van de griep- en pneumokokkenvaccins vereist voldoende koelkastcapaciteit.

 

Scenario 2: toediening van de griep- en pneumokokkenvaccinatie op verschillende dagen

Dit scenario is geschikt voor praktijken waarbij de koelkastcapaciteit niet toereikend is voor gelijktijdige opslag van zowel het griep- als het pneumokokkenvaccin. Patiënten krijgen de griepvaccinatie op een ander moment dan de pneumokokkenvaccinatie. Het meest voor de hand liggend is om de pneumokokkenvaccinatie eerder toe te dienen dan de griepvaccinatie. De gehele bestelling pneumokokkenvaccins kan in de voorlevering geleverd worden, terwijl voor de griepvaccins maximaal 10% van de totale bestelling in de voorlevering aangevraagd kan worden. Indien de pneumokokkenvaccins vóór de hoofdlevering van de griepvaccins toegediend worden, hoeven de pneumokokken- en griepvaccins niet gelijktijdig in de koelkast bewaard te worden.

Voordelen

 • Minder kans op het verwisselen van de vaccins.
 • Patiënten kunnen twee afzonderlijke vaccinaties als prettiger ervaren.
 • Het is niet nodig de griep- en pneumokokkenvaccins gelijktijdig op te slaan.
 • De gehele bestelling pneumokokkenvaccins kan in de voorlevering geleverd worden, waardoor er minder vaccins gelijktijdig bewaard hoeven te worden en er dus minder koelkastcapaciteit nodig is.

Nadelen

 • Patiënten die zowel een uitnodiging voor een pneumokokken- als voor een griepvaccinatie ontvangen, moeten tweemaal naar de praktijk komen.
 • Er moeten meerdere vaccinatiespreekuren georganiseerd worden.

 

Scenario 3: een vaccinatiespreekuur voor de pneumokokken- én griepvaccinatie en een vaccinatiespreekuur voor de griepvaccinatie

Er wordt een apart spreekuur gepland voor de patiënten die een uitnodiging hebben ontvangen voor zowel de griep- als pneumokokkenvaccinatie. Daarnaast wordt er een ander vaccinatiespreekuur gepland voor de patiënten die alleen een uitnodiging voor de griepvaccinatie hebben. Dit betekent dat er in de voorlevering zowel pneumokokken- als een deel van de griepvaccins besteld moeten worden.

Voordelen

 • Patiënten die zowel een uitnodiging ontvangen voor een pneumokokken- als een griepvaccinatie hoeven maar één keer naar de praktijk te komen.
 • Er is minder kans op het verwisselen van de vaccins.
 • Wanneer het gecombineerde spreekuur plaatsvindt voorafgaand aan de hoofdlevering van de griepvaccins, is er minder koelkastcapaciteit nodig.

Nadelen

 • Het kan patiënten afschrikken dat ze twee prikken tegelijk krijgen.
 • Er moeten meerdere vaccinatiespreekuren georganiseerd worden.
 • Patiënten uit één gezin moeten mogelijk op verschillende momenten naar de praktijk komen.

Aandachtspunt

Het aantal griepvaccins dat in de voorlevering geleverd kan worden, is beperkt. Wanneer het maximale aantal bestelde griepvaccins bereikt is, is deze optie niet meer beschikbaar.