Aantal vaccins

Een aantal doelgroepen van het Nationaal Programma Grieppreventie verblijft in zorgorganisaties, zoals verpleeg- en verzorgingshuizen of instellingen voor personen met een verstandelijke beperking. De zorgorganisatie kan voor deze cliënten/bewoners vaccins bestellen via de webapplicatie.

Een goede richtlijn voor het aantal te bestellen vaccins is het aantal toegediende vaccins in het voorgaande jaar, mits er zich geen grote wijzigingen in de populatie cliënten/bewoners hebben voorgedaan. Het aantal vaccins dat u in de vorige campagne heeft besteld en toegediend vindt u in uw account bij SNPG onder het menu ‘Opgave’ en vervolgens ‘Opgave archief’. Er zal dit jaar een flitspeiling volgen voor de opkomst van de griepcampagne. Dit kunt u gebruiken voor de inschatting voor het aantal te bestellen vaccins.

Bestel zo nauwkeurig mogelijk. U dient namelijk € 7,20 per vaccin te betalen over alle teveel bestelde vaccins met uitzondering van het toegestane spillage (zie onderstaand overzicht). Daarom is het belangrijk om een paar weken voor de levering na te gaan of het aantal bestelde vaccins nog juist is. Tot 8 werkdagen voor de levering kunt u het aantal vaccins nog wijzigen. In het geval u meer vaccins wilt bestellen, kan het zijn dat de eerder gekozen afleverdatum niet meer mogelijk is om te leveren. Er zal dan een andere afleverdatum gekozen moeten worden of u kunt contact opnemen met SNPG om te kijken naar de mogelijkheden.
Had u vorig jaar een hoog spillage? Bestel dan dit jaar wat voorzichtiger.

Toegestane spillage over aantal bestelde vaccins bij zorginstellingen
Dit percentage hangt af van het aantal bestelde vaccinaties.

  •   10 t/m 100 vaccins: 30%
  • 110 t/m 200 vaccins: 20%
  • 210 t/m 300 vaccins: 15%
  • 310 t/m 400 vaccins: 10%
  • 410 t/m 500 vaccins: 7,5%
  • 510 vaccins en meer: 5%

Vaccinatie van personeel van zorgorganisaties valt niet onder het NPG
Voor medewerkers mag u geen vaccins bestellen bij SNPG. De werkgever is hiervoor verantwoordelijk. Lees hier voor meer informatie over het vaccineren van personeel van zorgorganisaties.

Overdracht vaccins

Het onderling uitwisselen van vaccins is niet toegestaan. Dit betekent dat vaccins niet overgedragen kunnen worden van de ene bestellende zorgorganisatie naar een andere bestellende organisatie, die elk een eigen AGB-code hebben. Het is wel geoorloofd om vaccins die voor meerdere vestigingen gezamenlijk worden besteld op 1 AGB-code, onderling verder te verdelen.
Het uitwisselen van de griep- en pneumokokkenvaccins is niet in lijn met de GDP (good distribution practice) en de Geneesmiddelenwet.