Bestelling wijzigen

U kunt in onze webapplicatie zelf een bestelling wijzigen tot uiterlijk 8 dagen voor levering van de vaccins. Deze wijziging is kosteloos.

Wanneer u binnen 8 dagen voor de afleverdatum wijzigingen wilt doorvoeren of tegen problemen aanloopt, dan kunt u contact opnemen met SNPG via griep@snpg.nl of pneumokokken@snpg.nl onder vermelding van uw praktijk AGB-code. Alleen dan nemen wij uw aanvraag in behandeling. Wijzigingsverzoeken binnen 8 dagen worden alleen in uitzonderlijke omstandigheden gehonoreerd en zijn niet gegarandeerd.

Wij vragen u dan ook er zelf alles aan te doen om de zending op de door u opgegeven dag van levering in ontvangst te nemen. In het geval afleverdatum of –adres desondanks toch aangepast moet worden in de laatste week voor levering, heeft dit gevolgen voor de logistieke processen bij de transporteur. Deze gecorrigeerde zending gaat niet via de normale route. Voor een levering die in de laatste week wordt aangepast ontvangt u geen pre-alert. Een alsnog ontvangen pre-alert op basis van uw originele bestelling kunt u dan als niet verzonden beschouwen. Wanneer een wijzigingsverzoek gehonoreerd kan worden, worden hiervoor kosten voor een korte termijn wijziging à € 40,- in rekening gebracht.

Let op! De chauffeur die uw vaccins levert mag niet afleveren op een ander adres dan op de order staat. U mag dus niet de chauffeur naar een ander adres sturen. Wanneer u toch op een ander adres geleverd wilt krijgen, dient u dit van te voren aan te geven. Dit kan dus tot 8 dagen voor levering door in de webapplicatie uw bestelling aan te passen (afleveradres wijzigen) en binnen 8 dagen voor levering kunt u hiervoor contact met SNPG op te nemen via griep@snpg.nl of pneumokokken@snpg.nl met het verzoek of aanpassen van het adres nog mogelijk is. Wijzigingen binnen 8 dagen kunnen wij niet garanderen.

Let op! Wanneer u de aantallen van een bestelling vaccins ophoogt, kan het voorkomen dat u niet meer geleverd kunt krijgen op de dag die u aanvankelijk had gekozen. Dit heeft te maken met de beschikbare vaccin voorraad per dag. Wel kunt u zelf een nieuwe datum aangeven waarop u de vaccins wilt ontvangen of u kunt contact opnemen met SNPG via griep@snpg.nl of pneumokokken@snpg.nl.

Een andere optie om meer vaccins te verkrijgen is om een nabestelling te plaatsen. Een nabestelling kan pas worden geplaatst als de hoofdlevering is afgeleverd.