Overdracht vaccins

Het onderling uitwisselen van vaccins is niet toegestaan. Dit bekent dat vaccins niet overgedragen kunnen worden van de ene bestellende zorgorganisatie naar een andere bestellende organisatie, die elk een eigen AGB-code hebben. Het is wel geoorloofd om vaccins die voor meerdere vestigingen gezamenlijk worden besteld op 1 AGB-code, onderling verder te verdelen.

Het uitwisselen van de griep- en pneumokokkenvaccins is niet in lijn met de GDP (good distribution practice) en de Geneesmiddelenwet.