Incidentie

Hoe vaak komen ernstige infecties door pneumokokken voor?

Incidentie (pneumokokken)pneumonie

De incidentie van pneumonie is relatief hoog bij kinderen onder vijf jaar en stijgt met vanaf vijftig jaar. Bij patiënten, die met een pneumonie in het ziekenhuis worden opgenomen, is pneumokokken naar schatting 20 tot 30% de oorzaak. Jaarlijks zijn dit ongeveer 2.600 tot 5.600 patiënten van 65 jaar en ouder. Precieze cijfers zijn er niet, omdat vaak niet wordt onderzocht naar wat de verwekker is en dat diagnostiek niet altijd uitsluitsel geeft over de verwekker.

Er is weinig data over welk aandeel pneumokokken hebben in verwekkers van pneumonieën in de huisartspraktijk.

Incidentie invasieve pneumokokkenziekte

Sinds de invoering van de pneumokokkenvaccinatie bij kinderen in 2006 is de incidentie van invasieve pneumokokkenziekte aanzienlijk afgenomen, zowel bij gevaccineerde als ongevaccineerde leeftijdsgroepen. Ook in oudere leeftijdsgroepen (boven de 70 jaar) is de incidentie gedaald over de jaren. Ondanks deze daling in de oudere leeftijdsgroepen is het absoluut aantal patiënten per jaar in mensen van zestig jaar of ouder gestegen naar ruim 1800 patiënten per jaar. Dit komt doordat het aantal ouderen in Nederland is toegenomen.