Preventie

De pneumokokkenvaccinatie binnen het programma is een preventief aanbod: een aanbod om iets te voorkomen dat er nog niet is. Dit preventieve aanbod betekent dat de uitgenodigde patiënt geen klachten heeft, die misschien ook niet gaat krijgen en niet zelf gevraagd heeft om vaccinatie, maar dat deze actief benaderd is.

Dit jaar worden personen van 66 tot en met 69 jaar (1-1-1953 t/m 31-12-56) uitgenodigd voor vaccinatie.

Risicogroepen en indicaties