Sterfte door pneumokokkeninfecties

Mortaliteit pneumokokkenpneumonie

Bij een niet-invasieve pneumokokkenpneumonie is de mortaliteit 14% (*1). Ook na ontslag uit het ziekenhuis hebben patiënten na pneumonie nog een verhoogde kans op mortaliteit. Een Nederlandse studie (*2) onder zelfstandig wonende senioren van 65 jaar en ouder vond een zes keer verhoogde mortaliteit in het jaar na ziekenhuisopname voor pneumonie (8,4 in pneumoniepatiënten tegen 1,2% in vergelijkbare groep ouderen zonder pneumonie). Mortaliteit van pneumonie in de eerste lijn is naar verwachting veel lager. (Achtergronddocument GR)

Mortaliteit invasieve pneumokokkenziekte

Onder ouderen stijgt de mortaliteit met de leeftijd, bij 65-plussers is deze 17% in de eerste 30-dagen wat neerkomt op ongeveer 250 ouderen per jaar. Een studie onder volwassenen met invasieve pneumonie in een Nederlands ziekenhuis toonde aan dat de mortaliteit na een jaar 16% was en na vijf jaar 39% (*3). Dit is veel hoger dan in de algemene populatie met dezelfde leeftijds- en geslachtsverdeling (3% en 15%). Ook in een studie uit de VS werd een hoge lange-termijn-mortaliteit gevonden na een pneumokokkenpneumonie van 32% na tien jaar (ref 28, achtergronddoc). Meer onderzoek is nodig om vast te stellen of deze hogere sterfte komt door comorbiditeit of door pneumokokkenziekte zelf.

*1: (Wagenvoort GH, Sanders EA, de Melker HE, van der Ende A, Vlaminckx BJ, Knol MJ. Long-term mortality after IPD and bacteremic versus non-bacteremic pneumococcal pneumonia. Vaccine. 2017;35(14):1749-57)

*2: (Mangen MJ, Huijts SM, Bonten MJ, de Wit GA. The impact of community-acquired pneumonia on the health-related quality-of-life in elderly. BMC infectious diseases. 2017;17(1):208.)

*3: (Wagenvoort GH, Sanders EA, de Melker HE, van der Ende A, Vlaminckx BJ, Knol MJ. Long-term mortality after IPD and bacteremic versus non-bacteremic pneumococcal pneumonia. Vaccine. 2017;35(14):1749-57)