Asielzoekers

Griepvaccinatie
Asielzoekers vallen, als ze een indicatie voor de griepvaccinatie hebben, onder het NPG. Huisartsenzorg voor asielzoekers is hetzelfde als huisartsenzorg voor Nederlanders.

Pneumokokkenvaccinatie
Asielzoekers vallen, als ze een indicatie voor de pneumokokkenvaccinatie hebben, onder het NPPV. Huisartsenzorg voor asielzoekers is hetzelfde als huisartsenzorg voor Nederlanders.