Illegalen

Griepvaccinatie
Illegalen vallen niet onder het NPG.

Mensen die illegaal in Nederland verblijven, hebben recht op medisch noodzakelijke zorg. Preventieve zorg, zoals de griepvaccinatie, valt buiten deze regeling.

Pneumokokkenvaccinatie
Illegalen vallen niet onder het NPPV.

Mensen die illegaal in Nederland verblijven, hebben recht op medisch noodzakelijke zorg. Preventieve zorg, zoals de pneumokokkenvaccinatie, valt buiten deze regeling.