Verblijf in justitiële inrichtingen

Griepvaccinatie

Penitentiaire inrichting
Gedetineerden met een indicatie vallen niet onder het NPG.
De penitentiaire inrichting organiseert en bekostigt de vaccinatie van geïndiceerde gedetineerden zelf.

Justitiële jeugdinrichting
Geïndiceerde jongeren in een justitiële jeugdinrichting vallen wel onder het NPG.
Veel justitiële jeugdinrichtingen werken samen met een huisarts die aan de instelling is verbonden. Deze huisarts houdt regelmatig spreekuur in de inrichting. De verpleegkundige van de medische dienst of de huisarts (tijdens een regulier spreekuur) dient de griepvaccinatie toe. De huisarts kan deze vaccins bij het NPG bestellen en ontvangt voor het vaccineren een vergoeding vanuit het NPG.

Tbs-kliniek
Geïndiceerde cliënten in een Tbs-kliniek vallen niet onder het NPG.

Pneumokokkenvaccinatie

Penitentiaire inrichting
Gedetineerden met een indicatie vallen niet onder het NPPV.
De penitentiaire inrichting organiseert en bekostigt de vaccinatie van geïndiceerde gedetineerden zelf.

Justitiële jeugdinrichting
Geïndiceerde jongeren in een justitiële jeugdinrichting vallen wel onder het NPPV.
Veel justitiële jeugdinrichtingen werken samen met een huisarts die aan de instelling is verbonden. Deze huisarts houdt regelmatig spreekuur in de inrichting. De verpleegkundige van de medische dienst of de huisarts (tijdens een regulier spreekuur) dient de pneumokokkenvaccinatie toe. De huisarts kan deze vaccins bij SNPG bestellen en ontvangt voor het vaccineren een vergoeding vanuit het NPPV.

Tbs-kliniek
Geïndiceerde cliënten in een Tbs-kliniek vallen niet onder het NPPV.