Militairen

Griepvaccinatie
U kunt voor deze doelgroep geen vaccins bestellen bij de SNPG. De arts die het vaccin toedient krijgt hiervoor geen vergoeding vanuit het NPG.
Nederlandse kazernes beschikken doorgaans over een interne militaire huisarts. Sommige kazernes hebben een algemeen militair arts die rapporteert aan een militair huisarts.
Griepvaccinaties vallen onder de verantwoordelijkheid van deze militaire (huis)arts.

Vergoeding preventieve griepvaccinatie
Alle militairen in actieve dienst zijn verplicht verzekerd bij de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK). Als militairen een indicatie hebben voor de griepvaccinatie dekt de SZVK de preventieve griepvaccinatie.

Pneumokokkenvaccinatie
U kunt voor deze doelgroep geen vaccins bestellen bij de SNPG. De arts die het vaccin toedient krijgt hiervoor geen vergoeding vanuit het NPPV.
Nederlandse kazernes beschikken doorgaans over een interne militaire huisarts. Sommige kazernes hebben een algemeen militair arts die rapporteert aan een militair huisarts.
Pneumokokkenvaccinaties vallen onder de verantwoordelijkheid van deze militaire (huis)arts.

Vergoeding preventieve pneumokokkenvaccinatie
Alle militairen in actieve dienst zijn verplicht verzekerd bij de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK). Als militairen een indicatie hebben voor de pneumokokkenvaccinatie dekt de SZVK de preventieve pneumokokkenvaccinatie.