Personeel zorgorganisaties

Griepvaccinatie
Vaccinatie van personeel binnen uw organisatie valt niet onder het NPG. De werkgever is hiervoor zelf verantwoordelijk.

Personeel van uw organisatie komt tijdens een griepperiode regelmatig in contact met het influenzavirus. Het advies van de Gezondheidsraad en de NHG is daarom om personeel in de gezondheidszorg (met direct patiëntencontact) wel te vaccineren om patiënten waarmee zij in contact komen te beschermen. Vaccins bestemd voor het personeel mogen echter niet via SNPG worden besteld.

Vaccinatie is wenselijk bij:

  • personeel in verpleeghuizen en verzorgingshuizen (zie hiervoor de richtlijn ‘Influenzapreventie in verpleeghuizen en verzorgingshuizen’ van de NVVA)
  • personeel in ziekenhuizen
  • gezondheidszorgwerkers met veelvuldige en intensieve contacten met patiënten, waaronder personeel in huisartsenpraktijken (huisartsen en praktijkmedewerkers)

Pneumokokkenvaccinatie
Vaccinatie van personeel binnen uw organisaties valt niet onder het NPPV.
Er is geen indicatie om medewerkers te vaccineren tegen pneumokokken. Praktijkmedewerkers lopen geen verhoogd risico en vaccinatie tegen pneumokokken biedt geen groepsbescherming.