Donor transplantatie

Hebben mensen die met succes een donorhartklep hebben ontvangen nog een indicatie voor een griep- en/of pneumokokkenvaccinatie?

Griepvaccinatieprogramma
Patiënten met een chronische stoornis van de hartfunctie hebben wel een indicatie voor de griepvaccinatie. Dit zijn aandoeningen die hartfalen kunnen veroorzaken, zoals een doorgemaakt hartinfarct, angina pectoris, ritmestoornissen, klepgebreken of chronische longstuwing.

Patiënten die met succes een donorhartklep ontvangen hebben, hebben, gezien de verhoogde kans op hartproblemen, wel een indicatie voor de griepvaccinatie.

Patiënten met een endocarditis profylaxem, bijvoorbeeld een klepafwijking of een nieuwe hartklep, hebben wel een indicatie voor de griepvaccinatie. De profylaxe voorkomt dat de hartklep (verder) beschadigt, maar meestal werkt de hartklep minder. Omdat het hart hierdoor tijdens griep zwaarder wordt belast, bevelen wij griepvaccinatie aan.

Pneumokokkenvaccinatie
Een indicatie voor de pneumokokkenvaccinatie bestaat alleen op basis van leeftijd.
Patiënten die met succes een donor hartklep hebben ontvangen hebben geen indicatie voor de pneumokokkenvaccinatie.