Reuma

Hebben patiënten met reuma een indicatie voor een griep- en/of pneumokokkenvaccinatie?

Griepvaccinatie
Patiënten met reumatoïde artritis hebben wel een indicatie voor de griepvaccinatie. Ook op basis van weerstand verlagende medicatie (zoals: prednison, methotrexaat en “biologicals”) die patiënten met reuma mogelijk gebruiken is er wel een indicatie voor de griepvaccinatie.
Patiënten met bijvoorbeeld Methotrexaat, Imuran, Embrel, Neoral en dergelijke hoeven niet tweemaal gevaccineerd te worden.

Pneumokokkenvaccinatie
Een indicatie voor de pneumokokkenvaccinatie bestaat alleen op basis van leeftijd. Patiënten met reuma hebben geen indicatie voor een pneumokokkenvaccinatie.