Kanker/Chemotherapie/Bestraling

Is kanker een indicatie voor een griep- en/of pneumokokkenvaccinatie?
Wat te doen bij behandeling met chemotherapie of bestraling?

Griepvaccinatie
Patiënten met een solide maligniteit hebben wel een indicatie voor griepvaccinatie. Deze patiënten hebben door hun aandoening en/of behandeling daarvoor een afgenomen conditie en afweer. Zij zijn extra vatbaar voor griep en de complicaties daarvan, wat een ernstiger verloop en hogere sterfte veroorzaakt. Ook kan griep bij deze patiënten u dwingen tot uitstel van hun oncologische behandeling, zoals chemotherapie. Griepvaccinatie vermindert bij deze patiënten de kans op griep en de complicaties daarvan.

Het blijkt dat maar een deel van de oncologische patiënten gevaccineerd wordt tegen griep. Mogelijk is de veronderstelling dat het vaccin bij deze patiënten niet werkzaam of zelfs gevaarlijk is. Verschillende onderzoeken tonen echter aan dat het in Nederland gebruikte geïnactiveerde griepvaccin bij deze patiënten veilig en effectief is. Wel kunnen bij een klein deel van de gevaccineerden bijwerkingen optreden, waaronder koorts. Dit komt door een immuunreactie door lichaamsvreemde eiwitten in het vaccin. Er zijn geen aanwijzingen dat patiënten die chemotherapie en/of bestraling krijgen meer bijwerkingen hebben van de griepvaccinatie, zoals koorts, dan andere patiënten.

De respons op vaccinatie tijdens chemotherapie kan verminderd zijn, maar een substantieel deel van de gevaccineerden ontwikkelt toch nog beschermende antilichamen ondanks chemotherapie. Het advies blijft natuurlijk om bij voorkeur te vaccineren vóór de eerste chemokuur. Maar wanneer dit niet mogelijk is, kunt u dus ook vlak voor, tijdens of na chemotherapie vaccineren. Dit geldt voor elke vorm van chemotherapie bij patiënten met een solide maligniteit. Dit beleid geldt ook wanneer de griepvaccinatiecampagne al voorbij is. En als niet-gevaccineerde patiënten vóór of tijdens het griepseizoen alsnog starten met chemotherapie en/of bestraling.

Het is altijd goed om ook te overleggen met de behandelend specialist.

Pneumokokkenvaccinatie
Een indicatie voor de pneumokokkenvaccinatie bestaat alleen op basis van leeftijd.
Patiënten met kanker hebben geen indicatie voor de pneumokokkenvaccinatie.