Pneumovax

Hebben patiënten die eens per 5 jaar een pneumovax ontvangen (na miltextipatie) een indicatie voor griep- en/of pneumokokkenvaccinatie?

Griepvaccinatie
Patiënten zonder milt zijn erg gevoelig voor pneumokokkeninfecties, vandaar het advies om te vaccineren. Hoe vatbaarheid zij zijn voor influenza is strikt genomen niet onderzocht, maar als groep met een verminderde weerstand tegen infecties hebben zij wel een indicatie voor een griepvaccinatie.

Pneumokokkenvaccinatie
Een indicatie voor de pneumokokkenvaccinatie bestaat alleen op basis van leeftijd. Alleen patiënten die binnen deze doelgroep vallen, hebben een indicatie voor de pneumokokkenvaccinatie.