Nierinsufficiëntie

Vormt nierinsufficiëntie een indicatie voor griep- en/of pneumokokkenvaccinatie?

Griepvaccinatie
Patiënten met een ernstige nierinsufficiëntie die leidt tot dialyse of niertransplantatie hebben wel een indicatie voor de griepvaccinatie.

Chronische nierinsufficiëntie kan variëren van licht tot ernstig, afhankelijk van de zogenaamde nierklaring. Bij een lichte chronische nierfunctiestoornis is er strikt genomen geen indicatie voor griepvaccinatie, afhankelijk van de bijkomende, oorzakelijke aandoeningen. Bij een klaring onder de 30 ml/min spreekt men van ernstige, chronische nierinsufficiëntie wat een indicatie vormt voor de griepvaccinatie.

Pneumokokkenvaccinatie
Een indicatie voor de pneumokokkenvaccinatie bestaat alleen op basis van leeftijd.
Patiënten met nierinsufficiëntie hebben geen indicatie voor de pneumokokkenvaccinatie.