Syndroom van Down

Wat is het beleid bij patiënten met het syndroom van Down?

Griepvaccinatie
Patiënten met het syndroom van Down die thuis wonen hebben geen indicatie voor de griepvaccinatie. Bij patiënten die ook een hartafwijking of andere aandoeningen hebben, is er wel een indicatie voor de griepvaccinatie.
Patiënten met het syndroom van Down die in een woonvoorziening wonen voor mensen met een verstandelijke beperking hebben wel een indicatie voor de griepvaccinatie. Dit verlaagt voor alle bewoners de infectiedruk.

Pneumokokkenvaccinatie
Een indicatie voor de pneumokokkenvaccinatie bestaat alleen op basis van leeftijd.
Patiënten met het syndroom van Down hebben geen indicatie voor de pneumokokkenvaccinatie.