Kinderen

Wat is het beleid voor griepvaccinatie bij kinderen met een hartgebrek?

Wat is het beleid van gecombineerde vaccinaties bij kinderen?

Vanaf welke leeftijd kan bij een kind een griepvaccinatie worden toegediend?

Wat is het beleid bij kinderen die langdurig salicylaten gebruiken? (bijvoorbeeld bij chronische darmaandoeningen)?

Wat is het advies voor griepvaccinatie bij kinderen met astma?

Heeft een 4-jarig kind die methotrexaat gebruikt voor haar reuma een indicatie voor griepvaccinatie?
Op basis van de methotrexaat is er een indicatie, zie ook onder weerstandsverlaging. Als het kind nooit eerder gevaccineerd is, is een dubbele dosering met een maand tussenpoos nodig.

Pneumokokkenvaccinatie
Een indicatie voor de pneumokokkenvaccinatie bestaat alleen op basis van leeftijd.
Kinderen hebben geen indicatie voor de pneumokokkenvaccinatie.