Multiple Sclerose (MS)

Is MS een (contra-)indicatie voor griep- en/of pneumokokkenvaccinatie?

Griepvaccinatie
MS is strikt genomen geen indicatie voor griepvaccinatie, toch is er altijd discussie of de griep een schub kan uitlokken. De keuze wordt aan de patiënt gelaten. Bij toediening van interferon kan het wel, maar waarschijnlijk zijn dan twee injecties nodig. Daar is geen goede richtlijn over. Vaak krijgen patiënten met MS hoge doseringen prednisolon, zie in dit geval de richtlijnen bij prednisolongebruik.

Pneumokokkenvaccinatie
Een indicatie voor de pneumokokkenvaccinatie bestaat alleen op basis van leeftijd.
Patiënten met Multiple Slerose (MS) hebben geen indicatie voor de pneumokokkenvaccinatie.