Sikkelcelziekte

Hebben patiënten met sikkelcelziekte een indicatie voor griep- en/of pneumokokkenvaccinatie?

Griepvaccinatie
Sikkelcelziekte komt veel voor in Afrika ten zuiden van de Sahara. Bij sikkelcelziekte gaat het om dragers of homozygoten. De dragers hebben voor een groot deel normale rode bloedcellen, de homozygoten nauwelijks en deze zijn dan extra kwetsbaar voor ontstekingen. Voor de griepvaccinatie valt dit onder de indicatiegroepen met verminderde weerstand zoals patiënten met kanker. De homozygoten komen in aanmerking voor vaccinatie.

Pneumokokkenvaccinatie
Een indicatie voor de pneumokokkenvaccinatie bestaat alleen op basis van leeftijd.
Let op: Bij een medische indicatie, zoals sikkelcelziekte, geeft u eenmalig het pneumokokkenconjugaatvaccin met 13 serotypes (PCV13) en minimaal 2 maanden later PPV23. Iedere vijf jaar herhaalt u dan de PPV23. Wanneer deze patiënten ook een leeftijdsindicatie voor pneumokokkenvaccinatie hebben, kunnen zij instromen in het pneumokokkenvaccinatieprogramma. Daarbij is het wel belangrijk dat u de minimale intervallen genoemd in onderstaande tabel (tabel 2) in acht neemt.

Als er sprake is van sikkelcelziekte, maar de patiënt blijkt (nog) niet gevaccineerd te zijn om welke reden dan ook, is het advies dat u deze persoon minstens 2 maanden voorafgaand aan de PPV23-vaccinatie vaccineert met PCV13. De patiënt kan dan volgens het programma de hervaccinaties krijgen. Patiënten met een medische indicatie moeten levenslang gevaccineerd worden.