Guillain Barré

Hebben patiënten met de ziekte van Guillain Barré een indicatie voor griepvaccinatie en/of pneumokokkenvaccinatie?

Griepvaccinatie
Patiënten die het syndroom van Guillain Barré hebben gehad hebben geen indicatie voor de griepvaccinatie. In zeer zeldzame gevallen leidt een griepvaccinatie tot het syndroom van Guillain Barré. Dan wordt geadviseerd de patiënt niet meer te vaccineren; harde onderbouwing hiervoor ontbreekt nog.

Pneumokokkenvaccinatie
Een indicatie voor de pneumokokkenvaccinatie bestaat alleen op basis van leeftijd.
Patiënten met het syndroom van Guillain Barré hebben geen indicatie voor de pneumokokkenvaccinatie.