Stollingsstoornis

Hebben patiënten met een stollingsstoornis (zoals proteïne C deficiëntie) een indicatie?

Griepvaccinatie
Patiënten met een stollingsstoornis (zoals proteïne C deficiëntie) hebben geen indicatie voor de griepvaccinatie.

Pneumokokkenvaccinatie
Een indicatie voor de pneumokokkenvaccinatie bestaat alleen op basis van leeftijd.
Patiënten met een stollingsstoornis hebben geen indicatie voor de pneumokokkenvaccinatie.