Myocardinfarct

Vormt myocardinfarct een indicatie voor griep- en/of pneumokokkenvaccinatie?

Griepvaccinatie
Patiënten die een myocardinfarct hebben gehad waarbij cardiale schade is ontstaan hebben wel een indicatie voor de griepvaccinatie. Vanwege de extra belasting van het hart bij influenza is vaccinatie dan effectief en dus noodzakelijk.

Als bij een myocardinfarct geen cardiale schade is ontstaan, is er geen indicatie voor griepvaccinatie.

Pneumokokkenvaccinatie
Een indicatie voor de pneumokokkenvaccinatie bestaat alleen op basis van leeftijd.
Patiënten met een myocardinfarct hebben geen indicatie voor de pneumokokkenvaccinatie.