TBC

Heeft een patiënt die 2 jaar geleden behandeld is voor TBC en nu klachtenvrij is een indicatie?

Griepvaccinatie
Patiënten met afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen hebben wel een indicatie voor de griepvaccinatie. Als er geen afwijkingen of functiestoornissen (meer) zijn, dan is er geen indicatie voor de griepvaccinatie.

Dit betreft patiënten met astma (als er sprake is van onderhoudsbehandeling met inhalatiecorticosteroïden; dit geldt ook voor kinderen), COPD, longcarcinoom, antracosilicose, longfibrose, mucoviscidose, ernstige kyfoscoliose, status na longresectie, TBC en ademhalingsstoornissen door neurologische en andere aandoeningen.

Pneumokokkenvaccinatie
Een indicatie voor de pneumokokkenvaccinatie bestaat alleen op basis van leeftijd.
Patiënten met TBC of hiervoor zijn behandeld hebben geen indicatie voor de pneumokokkenvaccinatie.